Web sitesi gizlilik politikası ve Çerez aydınlatma metni Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin müşteri aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Veri Sahibi Başvuru Formu İletişim formu
Politikalarımız » Kişiisel verilerin işlenmesine ilişkin müşteri aydınlatma metni

İSTANBUL KİLİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


İSTANBUL KİLİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“İSTANBUL KİLİT”) olarak,

Sektörde, yaygın market zincirlerinde, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamaktayız. Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, satış kanallarımız üzerinden elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.


Unvan: İSTANBUL KİLİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS Numarası:

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:


Kişisel verilerinizden: Adı soyadı, T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka numarası, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, telefon numarası, yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtlarını, yaptığımız işin yürütülmesi başta olmak üzere, http://www.istanbulkilit.com/tr-TR/ adresinden erişebileceğiniz, İSTANBUL KİLİT Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile sosyal medya hesabımızda, Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen şartların sağlanması halinde yun dışında paylaşabilmekteyiz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’ da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını http://www.istanbulkilit.com/tr-TR/ adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu İSTANBUL KİLİT ’e ileterek yapabilirsiniz.


İSTANBUL KİLİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AÇIK RIZA BEYANIM


Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; bu metni, İSTANBUL KİLİT Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı; 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;


Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum Tarih: ........./......../..................

Veri Sahibi Adı Soyadı

T.C. Kimlik No: .............................................


İmza: